Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку

Інноваційні технології

Державне підприємство «Харківське агрегатне конструкторське бюро» (ДП «ХАКБ»)
Державне підприємство «ГИПРОКОКС»
Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»
 ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харківський національний медичний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Український державний університет залізничного транспорту
ПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
ПАТ «Електромашина»
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
Національний університет цивільного захисту України
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
ДП «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування»
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Науково-виробниче приватне підприємство «Мікрон»